Let op, geld lenen kost ook geld.

Buy Way AppAfspraak op de App Store of op Google Play:

1. Onder voorbehoud van het goede verloop van uw dossier en van een toereikend beschikbaar bedrag.
2. KREDIETOPENING VAN ONBEPAALDE DUUR. Onder voorbehoud van aanvaarding van uw aanvraag door Buy Way Personal Finance nv, na raadpleging van de Centrale voor Kredieten aan Particulieren, uw gunstige financiële terugbetalingsvermogen en de ondertekening van de overeenkomst door alle partijen. Buy Way Personal Finance nv - , KBO 0400 282 277 - RPR Brussel, Bisschopsstraat 26 te 1000 Brussel. Voor België: 02 250 17 37 - buyway.be - Voor Groothertogdom Luxemburg: 24 55 97 67 - buyway.lu.