ONZE BEDRIJFSVISIE

Onze waarden

BEHENDGHEID
Onze medewerkers zijn opgeleid om op de vragen over krediet te kunnen antwoorden in een steeds veranderende omgeving.
VERTROUWEN
Wij leveren u alle informatie om uw krediet zo goed mogelijk te beheren. Wij stellen onze expertise tot uw dienst zodat u de beste beslissingen kunt nemen, met volle kennis van zaken.
SOLIDARITEIT
Bij Buy Way werken wij constant aan de solidariteit tussen de departementen met als doel samen in dezelfde richting te gaan.
BETROUWBAARHEID
Dankzij onze ICT-teams (Information & Communication Technology) heeft Buy Way de mogelijkheid om aan zijn commerciële partners ultra performante en steeds gemoderniseerde tools aan te bieden die helpen bij de financiering.
DIENSTVERLENING
97 % van de inkomende oproepen door onze klanten worden beantwoord door het team adviseurs. Onze adviseurs die aanwezig zijn in de verkooppunten van onze partners staan volledig ter beschikking van onze klanten en partners.

Samen
ten dienste van onze klanten
en partners

Ons diversiteitscharter

Buy Way kiest voor diversiteit.

In december 2011 ondertekende Buy Way het 'Charter voor Diversiteit in de Onderneming', een initiatief van het Brusselse Ministerie voor Werkgelegenheid. Hiermee maken we een statement en zetten we de eerste stap naar een constructief diversiteitsmanagement binnen onze onderneming.

Buy Way verbindt zich daardoor tot de opmaak en uitvoering van een diversiteitsplan. Ons actieplan werd in de loop van 2012 goedgekeurd door actiris. De uitwerking en invoering ervan is het resultaat van een ruim twee jaar durende uitdieping van thema's als leeftijd, geslacht, nationaliteit, handicap en opleiding met het oog op het verkrijgen van het diversiteitslabel.

In tegenstelling tot de gangbare opvattingen gaat het bij het aanmoedigen van diversiteit in onze onderneming niet over speciale maatregelen ten behoeve van een specifieke groep ... Diversiteit promoten is bovenal een streven naar de gelijke behandeling van elke medewerker, in zijn of haar verscheidenheid!

Wij hebben het diversiteitslabel in 2015 gekregen.

Diversiteit bij Buy Way uitgedrukt in cijfers:
  • - Gemiddelde leeftijd: 37 jaar
  • - Gemiddeld aantal jaren dienst: 9 jaar
  • - 50% mannen
  • - 50% vrouwen