Let op, geld lenen kost ook geld.

Wettelijke informatie

Persoonlijke levenssfeer

Deze rubriek beschrijft het beleid dat op de website http://www.buyway.be van het bedrijf Buy Way Personal Finance toegepast wordt op het gebied van de persoonlijke levenssfeer en de behandeling van alle informatie die wij verzamelen tijdens uw bezoek aan onze website.

Persoonsgegevens

Buy Way legt een persoonlijk bestand aan dat informatie bevat over de gebruikers van de website buyway.be die een aanvraag hebben gedaan. Deze informatie wordt verzameld in een bestand van Buy Way Personal Finance nv voor commercieel en administratief doeleinde. Deze informatie kan worden meegedeeld aan om het even welke derde partij die verbonden is met Buy Way Personal Finance nv binnen de beperkingen van het Wetboek van economisch recht. Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van de persoonlijke levenssfeer kunt u eventuele onvolledige, onjuiste of niet-relevante gegevens raadplegen en verbeteren door u te richten tot de Bestandsbeheerder, Buy Way Personal Finance nv, Bisschopsstraat 26 te 1000 Brussel. De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer is gevestigd in de Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel.

Gebruik van e-mail

Een e-mail die u verstuurt om inlichtingen in te winnen kan bepaalde identificatiegegevens bevatten. We gebruiken deze gegevens om uw bericht te beantwoorden. Ze kunnen ook opgeslagen worden in een gebruikersdatabase. Op dit bestand zijn de bepalingen van de wet ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer van toepassing: U hebt het recht om uw gegevens te raadplegen, aan te passen of te laten schrappen.

Links naar andere sites

Onze site bevat links naar andere sites. Als u op één van die links klikt, wordt u automatisch onderworpen aan het privacybeleid van de bezochte nieuwe site.