Let op, geld lenen kost ook geld.

Wettelijke informatie

Voorwaarden voor applicaties van derden

Door de functionaliteit te activeren die u toelaat om contactloos te betalen via betalingsapplicaties van derden op terminals die dit toelaten, evenals online indien deze functionaliteit beschikbaar zou zijn, accepteert u dat Buy Way Personal Finance nv (hierna “Buy Way”) of in voorkomend geval, haar tussenkomende dienstverleners in de betalingsketen aan de uitgever van de betreffende applicatie de noodzakelijke gevens leveren voor de uitvoering van deze dienst, evenals de eventuele weergave binnen de betalingsapplicaties van derden van uw verrichtingen en transacties uitgevoerd met de applicatie.

Het gebruik van deze gegevens door de uitgever van de betreffende applicatie wordt beheerd door haar algemene voorwaarden en regels inzake vertrouwelijkheid, aangezien u deze aanvaard heeft.

Bovendien wordt u uitgenodigd om de algemene voorwaarden (in het bijzonder inzake het gebruik) van uw kaart uitgegeven door Buy Way na te lezen, alsook de Conventie Homebanking van Buy Way.

Dit geheel van voorwaarden, is eveneens van toepassing in het kader van het gebruik van de betalingsapplicaties van derden voor uw kredietkaart uitgegeven door Buy Way.