Let op, geld lenen kost ook geld.

FAQ

Hoe kan ik mijn beschikbaar bedrag van vandaag raadplegen?

U kunt uw beschikbaar saldo opvragen:

 • Via uw Buy Way Homebanking of uw Buy Way App
 • Per telefoon: +32 2 250 17 37 (van maandag t.e.m. vrijdag, van 8.30u tot 18.30u)
 • Via onze dienst Phone Express op 02 250 20 65

Hoe kan ik het gebruikte bedrag van mijn Buy Way Line/kredietkaart terugbetalen?

De terugbetaling van uw kredietopening gebeurt per domiciliëring van uw maandelijkse aflossingen of per overschrijving van het minimumbedrag. Deze domiciliëringen worden uitgevoerd de 1e van elke maand (voor de meeste Mastercard-kaarten), overeenkomstig hetgeen vermeld is in uw kredietcontract en binnen de limiet van verschuldigde bedrag. U kunt op elk moment bijkomende overschrijvingen uitvoeren.

Mijn kaart werd gestolen of ik heb ze verloren. Wat nu?

In geval van verlies of diefstal van uw Buy Way-kaart moet u volgende stappen volgen om misbruik of fraude te voorkomen:

 • 1. Laat uw kaart onmiddellijk blokkeren.
  U kunt terecht op het nummer 02 209 81 00 24/24u, 7/7d.
 • 2. Ga naar een lokaal politiebureau om er het verlies van uw Buy Way-kaart aan te geven. In geval van frauduleus gebruik zal u naar het pv van uw aangifte worden gevraagd. We raden u ook aan nauwkeurig uw maandelijkse overzichten te controleren na het verlies of de diefstal van uw kaart. Zo kunt u meteen elke frauduleuze transactie betwisten.

Wenst u een transactie te betwisten?

Gelieve ons een kopie van uw klachtneerlegging bij de lokale politie over te maken, alsook een betwistingsbrief.

Let op, indien uw betwisting volgende handelaars betreft:
PAYPAL, APPLE I-TUNES, SKYPE, GOOGLE, SONY ENTERTAINMENT NETWORK of FACEBOOK,
vragen wij u om rechtstreeks contact te nemen met hun klantendienst.

 • PAYPAL
  Internet: https://www.paypal.com/be/webapps/helpcenter/helphub/home/
 • APPLE I-TUNES
  Telefoon: 0800 998 46
  Internet: www.apple.com/benl/contact/
 • SKYPE
  Internet: https://support.skype.com/en/faq/FA10384/why-has-my-credit-debit-card-been-charged-by-skype-when-i-haven-t-made-a-skype-purchase
 • FACEBOOK
  Internet: www.facebook.com/receipt/?v=1
 • Sony Entertainment Network
  Telefoon: 02 588 42 40 (Maandag - Vrijdag 09.00u โ€“ 20.00u en Zaterdag 10.00u โ€“ 16.00u)
 • GOOGLE
  Internet: www.google.be/support
In het geval deze handelaars u geen oplossing kunnen bieden, verzoeken wij u contact op te nemen met Buy Way Personal Finance. Gelieve ons dan een bewijs van contact met de betrokken handelaar over te maken, alsook een kopie van de klachtneerlegging bij uw lokale politie en een betwistingsbrief.

"Gratis" staaltjes

Bent u ingegaan op een aanbod voor "gratis" staaltjes voor schoonheids- of afslankproducten met de belofte dat u enkel verzendingskosten moest betalen?
Jammer genoeg voorzien de algemene voorwaarden van de handelaar dat hij het recht heeft om u bijkomende producten toe te sturen en aan te rekenen.

Wat kunt u doen?
 • U kunt deze transacties jammer genoeg niet betwisten via Buy Way Personal Finance omdat wij deze bedragen niet kunnen verhalen op de handelaar daar u zelf een contract met een stilzwijgende verlenging bent aangegaan.
 • Voor eventuele klachten of betwistingen, gelieve u rechtstreeks tot de handelaar te richten.

Ik heb een saldo in mijn voordeel. Hoe kan ik de terugbetaling aanvragen?

Buy Way kan een terugbetaling uitvoeren op uw bankrekening die verbonden is aan uw dossier. Indien u ondertussen veranderd zou zijn van bankrekening, kunt u ons een kopie van uw bankkaart en uw identiteitskaart opsturen.
U kunt ons uw documenten bezorgen per brief, per fax of via ons contactformulier.

Hoe kan ik mijn persoonlijke gegevens aanpassen (adres, bankrekening, enz.)?

Indien uw persoonlijke gegevens niet correct zijn, herinneren wij u eraan dat u, overeenkomstig de algemene voorwaarden van uw kredietcontract, verplicht bent om ons hiervan onmiddellijk en schriftelijk te informeren. Bij uw schrijven voegt u de nodige bewijsstukken toe.

U kunt ons deze documenten opsturen:

 • Door ons online contactformulier in te invullen en de nodige bewijsstukken in bijlage toe te voegen.
 • per post :
Buy Way Personal Finance
Bisschopsstraat 26
1000 Brussel
België


Hoe kan ik mijn Buy Way-kredietopening afsluiten?

De opzegging van uw kredietopening van onbepaalde duur, zoals uw Buy Way Line of uw kredietkaart (uitgezonderd Prepaid), moet altijd schriftelijk gebeuren, overeenkomstig de algemene voorwaarden van uw contract in het artikel VII.98 ยง 1 van de Economische Rechtscode.

De opzegging moet ons gecommuniceerd worden per fax (+32 2 250 16 59), via ons online contactformulier of per brief (Buy Way Personal Finance, Bisschopsstraat 26, 1000 Brussel) met vermelding van uw naam, voornaam en dossiernummer dat zich op uw Homebanking bevindt of op alle brieven of e-mails die u van Buy Way ontvangt. Enkel de ondertekenaar van een krediet kan de overeenkomst opzeggen.

U kunt op elk moment en zonder kosten uw contract beëindigen mits een opzegtermijn van één maand. Elke opzegaanvraag is echter definitief en uw kredietopening zal geblokkeerd worden wanneer Buy Way uw brief heeft ontvangen. Als u daarna van gedacht verandert, zult u een nieuwe kredietaanvraag moeten doen.

De eerste dag van de eerstvolgende maand na de ontvangst van uw aanvraag begint uw opzegtermijn te lopen. Bijvoorbeeld, als we uw opzegbrief ontvangen op 2 december 2014, eindigt uw opzeg op 31 januari 2015. Aan het einde van die periode zal het volledige verschuldigd bedrag terugbetaald moeten worden om uw krediet af te sluiten. Als dit niet het geval is wordt de totale schuld opgeëist en wordt u bovendien geregistreerd bij het negatieve luik van de Centrale voor Kredieten aan Particulieren (CKP) van de Nationale Bank van België.

U kunt uw saldo telefonisch opvragen door één van onze medewerkers op te bellen. Of u kunt deze op uw Homebanking of op uw maandelijks overzicht terugvinden.

Hoe kan ik de verzekering opzeggen die verbonden is aan mijn kredietopening of mijn verkoop op afbetaling?

Uiteraard hebt u de mogelijkheid uw aansluiting aan de verzekering te annuleren binnen een termijn van één maand, te beginnen vanaf de datum van inschrijving.
U kunt uw verzekering uiteraard afsluiten op elk moment door ons op de hoogte te brengen via aangetekende brief, rekening houdend met een opzegtermijn van één maand.

Wenst u een bewijs van afsluiting/opzegging van uw dossier?

Na aanvaarding en behandeling van uw opzeggingsaanvraag wordt u een bevestigingsbrief thuis opgestuurd.
Om een duplicaat te ontvangen kunt u ons contacteren via ons contactformulier of door één van onze medewerkers te bellen op het nummer 02 250 17 37.

Ombudsman

Heeft Buy Way u een schriftelijk antwoord bezorgd op uw klacht, maar bekomt u hiermee geen voldoening?
In functie van uw probleem kunt u contact opnemen met de Ombudsman van de bewuste sector.

Vergeet niet tijdens uw contact met de Ombudsman om uw Buy Way-dossiernummer te vermelden.

Ombudsman bij financiële conflicten
North Gate II, Koning Albert II-laan 8 bus 2,
1000 Brussel
Tel: +32 2 545 77 70
Fax: +32 2 545 77 79
E-mail: ombudsman@Ombudsfin.be
Website: www.ombudsfin.be

Ombudsman van de verzekeringen
Meeûssquare 35
1000 Brussel
Tel: + 32 2 547 58 71
Fax: +32 2 547 59 75
E-mail: info@ombudsman.as
Website: www.ombudsman.as

Hebt u bijkomende vragen?

Onze Buy Way-medewerkers staan te uwer beschikking
van maandag t.e.m. vrijdag
van 8.30u tot 18.30u
Bel ons op
02 250 17 37