Let op, geld lenen kost ook geld.

HULP > Mijn dossier

Hoe kan ik mijn huidig beschikbaar bedrag raadplegen?

U kunt uw beschikbaar saldo opvragen:

 • - Via uw Buy Way Homebanking of Buy Way Mobile;
 • - Telefonisch op het nummer 02 892 82 26 (van maandag t.e.m. vrijdag, van 8.30u tot 17u);
 • - Via Phone Express op het nummer 02 250 20 65;
 • - Via de pagina voor geldoverschrijvingen van onze website.

Hoe kan ik het gebruikte bedrag van mijn Buy Way Line/kredietkaart terugbetalen?

Wanneer u een bedrag verschuldigd bent op uw kredietopening, ontvangt u een maandelijks overzicht per post of per e-mail (naargelang de gekozen optie; deze kunt u eveneens altijd terugvinden op uw Homebanking-account > Mijn maandelijkse overzichten). Alle nodige gegevens worden vermeld op dit document.

U beschikt vervolgens over twee mogelijkheden om het verschuldigde bedrag terug te betalen:

 • - Terugbetaling via overschrijving : U kunt alle nodige gegevens terugvinden op uw maandelijks overzicht.

 • - Terugbetaling via domiciliëring : Indien u via domiciliëring wenst terug te betalen, zal uw bankrekening op de vervaldatum automatisch gedebiteerd worden overeenkomstig hetgeen vermeld is in uw kredietcontract en binnen de limiet van het verschuldigde bedrag (onder voorbehoud van een toereikend beschikbaar bedrag op uw bankrekening). U kunt op elk moment bijkomende overschrijvingen uitvoeren.

Ik heb een saldo in mijn voordeel. Hoe kan ik de terugbetaling aanvragen?

U beschikt over meerdere mogelijkheden om de terugbetaling aan te vragen van een saldo in uw voordeel:

 • - Via ons contactformulier door hier te klikken;
 • - Per telefoon op het nummer 02 250 17 37, van maandag t.e.m. vrijdag, van 8.30u tot 17u;
 • - Per post (adres: Bisschopsstraat 26, 1000 Brussel).

Indien u ondertussen veranderd bent van bankrekening, dient u ons een kopie van uw bankkaart en uw identiteitskaart op te sturen.

Hoe kan ik mijn persoonlijke gegevens aanpassen (adres, bankrekening, enz.)?

Indien uw persoonlijke gegevens niet correct zijn, herinneren wij u eraan dat u, overeenkomstig de algemene voorwaarden van uw kredietcontract, verplicht bent om ons hiervan onmiddellijk en schriftelijk te informeren. Gelieve de nodige bewijsstukken bij uw schrijven toe te voegen.

 • - Adreswijziging: een bewijs van het gemeentehuis of een energiefactuur;
 • - Verandering bankrekening: een kopie van de voor -en achterkant van uw nieuwe bankkaart en van uw identiteitskaart.

U kunt een wijziging aanvragen en ons deze documenten opsturen:

 • - Per post :
Buy Way Personal Finance
Bisschopsstraat 26
1000 Brussel
België

Hoe kan ik mijn Buy Way-kredietopening afsluiten?

De opzegging van uw kredietopening van onbepaalde duur, zoals uw Buy Way Line of uw kredietkaart (uitgezonderd Prepaid), moet altijd schriftelijk gebeuren, overeenkomstig de algemene voorwaarden van uw contract in het artikel VII.98 § 1 van het Wetboek Economisch Recht.

De opzegging moet ons gecommuniceerd worden per brief (Buy Way Personal Finance, Bisschopsstraat 26, 1000 Brussel), of via ons online contactformulier met vermelding van uw naam, voornaam en dossiernummer dat zich op uw Homebanking bevindt of op alle brieven of e-mails die u van Buy Way ontvangt. Enkel de ondertekenaar van een krediet kan de overeenkomst opzeggen.

U kunt op elk moment en zonder kosten uw contract beëindigen mits een opzegtermijn van één maand. Elke opzegaanvraag is echter definitief en uw kredietopening zal geblokkeerd worden wanneer Buy Way uw brief heeft ontvangen. Indien u zich nadien zou bedenken, zult u een nieuwe kredietaanvraag moeten doen.

De eerste dag van de eerstvolgende maand na de ontvangst van uw aanvraag begint uw opzegtermijn te lopen. Als we uw opzegbrief bijvoorbeeld ontvangen op 2 april 2019, eindigt uw opzeg op 31 mei 2019. Aan het einde van die periode zal het volledige verschuldigd bedrag terugbetaald moeten geweest zijn om uw krediet af te sluiten. Als dit niet het geval is wordt de totale schuld opeisbaar en wordt u bovendien geregistreerd bij het negatieve luik van de Centrale voor Kredieten aan Particulieren (CKP) van de Nationale Bank van België (niet van toepassing op schulden van minder dan 25 EUR).

U kunt uw saldo telefonisch opvragen door één van onze medewerkers op te bellen of op uw maandelijks overzicht terugvinden, of deze raadplegen op uw Homebanking of Buy Way Mobile.*

* Huidig beschikbaar bedrag onder voorbehoud van eventuele contractuele kosten en intresten die blijven lopen tot de volledige aanzuivering van het saldo, van eventuele transacties die nog moeten worden geboekt of van lopende domiciliëringsopdrachten.

Hoe kan ik de verzekering opzeggen die verbonden is aan mijn kredietopening of mijn verkoop op afbetaling?

U hebt het recht om uw aansluiting aan de verzekering te annuleren binnen een termijn van één maand, te beginnen vanaf de datum van inschrijving. Bij een aansluiting per telefoon begint de termijn een maand na het ontvangst van de aansluitingsbevestiging en algemene voorwaarden te lopen.

Bovendien kunt u op elk moment uw verzekering opzeggen door ons op de hoogte te brengen via aangetekende brief, rekening houdend met een opzegtermijn van één maand.

Wenst u een bewijs van afsluiting/opzegging van uw dossier?

Na aanvaarding en behandeling van uw opzeggingsaanvraag wordt u een bevestigingsbrief thuis opgestuurd.
Om een duplicaat te ontvangen kunt u ons contacteren via ons contactformulier of door één van onze medewerkers te bellen op het nummer 02 250 17 37, van maandag t.e.m. vrijdag van 8.30u tot 17u.

Mijn kaart werd gestolen of ik heb ze verloren. Wat nu?

In geval van verlies of diefstal van uw Buy Way-kaart moet u volgende stappen volgen om misbruik of fraude te voorkomen:

 • 1. Laat uw kaart onmiddellijk blokkeren.
  U kunt 24/24u en 7/7d terecht op het nummer 02 209 81 00.
 • 2. Ga naar een lokaal politiebureau om er het verlies van uw Buy Way-kaart aan te geven. In geval van frauduleus gebruik zal u naar het proces-verbaal van uw aangifte worden gevraagd.

  We raden u ook aan nauwkeurig uw maandelijkse overzichten te controleren. Zo kunt u meteen elke frauduleuze transactie betwisten.

Wenst u een transactie te betwisten?

Gelieve ons een kopie van uw klachtneerlegging bij de lokale politie over te maken, alsook een betwistingsbrief.

Let op, indien uw betwisting volgende handelaars betreft:
PAYPAL, APPLE I-TUNES, SKYPE, GOOGLE, SONY ENTERTAINMENT NETWORK, FACEBOOK, AMAZON, VOORMAAR1EURO/FURNUR1EURO of CCBIL, vragen wij u om rechtstreeks contact op te nemen met hun klantendienst.

In het geval deze handelaars u geen oplossing kunnen bieden, verzoeken wij u contact op te nemen met Buy Way Personal Finance. Gelieve ons dan een bewijs van contact met de betrokken handelaar over te maken, alsook een kopie van de klachtneerlegging bij uw lokale politie en een betwistingsbrief.

"Gratis" staaltjes

Bent u ingegaan op een aanbod voor "gratis" staaltjes voor schoonheids- of afslankproducten met de belofte dat u enkel verzendingskosten moest betalen?
Jammer genoeg voorzien de algemene voorwaarden van de handelaar dat hij het recht heeft om u bijkomende producten toe te sturen en aan te rekenen.

Wat kunt u doen?

 • U kunt deze transacties jammer genoeg niet betwisten via Buy Way Personal Finance omdat wij deze bedragen niet kunnen verhalen op de handelaar daar u zelf een contract met een stilzwijgende verlenging bent aangegaan.
 • Voor eventuele klachten of betwistingen, gelieve u rechtstreeks tot de handelaar te richten.

Ombudsman

Heeft Buy Way u een schriftelijk antwoord bezorgd op uw klacht, maar bekomt u hiermee geen voldoening?
In functie van uw probleem kunt u via de onderstaande contactgegevens de Ombudsman van de betrokken sector contacteren.

Vergeet niet tijdens uw contact met de Ombudsman om uw Buy Way-dossiernummer te vermelden.

Ombudsman bij financiële conflicten
North Gate II, Koning Albert II-laan 8 bus 2,
1000 Brussel
Tel: +3225457770
Fax: +3225457779
E-mail: ombudsman@Ombudsfin.be
Website: www.ombudsfin.be

Ombudsman van de verzekeringen
Meeûssquare 35
1000 Brussel
Tel: +3225475871
Fax: +3225475975
E-mail: info@ombudsman.as
Website: www.ombudsman.as
Geen antwoord gevonden op uw vraag?
Ons contactformulier staat tot uw beschikking voor verdere vragen of inlichtingen.