Let op, geld lenen kost ook geld.

HULP > Producten en mogelijkheden

Hoe kan ik het meest aangepaste krediet vinden?

Buy Way biedt meerdere krediettypes aan met verschillende functionaliteiten, naargelang uw behoeften. U kunt alle aangeboden producten, alsook hun functionaliteiten en eigenschappen terugvinden op onze vergelijkingspagina door hier te klikken.

Vindt u geen geschikte financiering voor uw behoeften?

U kunt het contactformulier op onze website invullen en zoveel mogelijk informatie vermelden over uw aanvraag of u kunt ons contacteren op het nummer 02 892 82 26 van maandag t.e.m. vrijdag, van 8.30u tot 17u. Na de analyse van uw behoeften en uw financiële situatie zal één van onze medewerkers, samen met u, met plezier alle mogelijkheden bespreken.

Kan ik geld opnemen met mijn kaart?

Indien u een Buy Way Mastercard hebt, kunt u zowel in België als in het buitenland van €20 tot €620 per dag afhalen aan alle geldautomaten met het Mastercard-logo (€6,50 transactiekosten + 2,50% wisselkosten indien van toepassing) of aan het loket van kredietinstellingen die Mastercard aanvaarden (de transactiekosten bedragen 2% van het bedrag met een minimumbedrag van €5).*

U kunt altijd het dichtstbijzijnde geldautomaat terugvinden aan de hand van de ATM-locator van Mastercard .

*Onder voorbehoud van het goede verloop van uw dossier en van een toereikend beschikbaar bedrag.

Hoe gebruik ik mijn kaart?

U kunt uw Mastercard op verschillende manieren gebruiken.

U kunt in de winkelpunten betalen die Mastercard aanvaarden of geld afhalen aan de geldautomaten met het Mastercard-logo*. Om die transacties uit te voeren dient u uw geheime code in te geven.

Indien uw kaart uitgerust is met de Contactless-functionaliteit, kunt u ook contactloos betalen zonder dat u telkens uw geheime code hoeft in te geven. Om deze functionaliteit te kunnen gebruiken, dient u op voorhand minstens 1 transactie uitgevoerd te hebben met uw geheime code (zoals een betaling in een winkelpunt of een geldopname aan een geldautomaat). Vervolgens dient u enkel uw geheime code opnieuw in te brengen na 5 opeenvolgende Contactless-transacties, of wanneer het bedrag van €100 is bereikt (maximum bedrag per transactie = €50).

Voor online-betalingen dient u uw geheime code niet in te geven. Buy Way maakt echter immers gebruik van het 3D Secure-systeem van Mastercard om uw online transacties nog beter te beveiligen. Alle info hierover vindt u terug in onze FAQ hieromtrent.

*Onder voorbehoud van het goede verloop van uw dossier en van een toereikend beschikbaar bedrag.

Wat is Mastercard SecureCode (3D Secure)? Hoe activeren?

Dag na dag engageert Buy Way zich om zijn producten nog beter te beveiligen. Om u nog meer betalingszekerheid aan te bieden, gebruikt Buy Way 3D Secure.

Wanneer deze functionaliteit actief is, ontvangt u bij elke internettransactie een SMS met een geheime code die éénmalig kan gebruikt worden. Om uw online betaling te valideren, zal het 3D Secure-systeem u vragen om deze code in te brengen.

Indien deze functionaliteit niet geactiveerd is, zult u spijtig genoeg geen betalingen kunnen uitvoeren op websites die dit systeem gebruiken.

Hoe schrijf ik me in?

Surf naar uw Buy Way Buy Way Homebanking, en klik op de knop "Inschrijving bij Mastercard SecureCode™". Meer hoeft u niet te doen.

Hoe kunt u 3D Secure gebruiken na uw inschrijving?

Volg onderstaande stappen om het systeem te gebruiken:
1. Kies het Mastercard-logo op het betalingsscherm van de webshop;
2. Vul uw kaartgegevens in;
3. Bevestig (nadien ontvangt u per SMS een geheime code die éénmalig gebruikt kan worden);
4. Geef deze geheime code in, op het " Mastercard SecureCode™ "-scherm, in de voorziene ruimte;
5. Voer de transactie uit.

Wat is de Contactloos-functionaliteit? Hoe activeren?

Uw Buy Way Mastercard beschikt over de Contactloos-functionaliteit. Dankzij deze handige optie kunt u, zonder uw pincode telkens in te brengen, betalingen uitvoeren bij handelaars die Mastercard aanvaarden. Deze functie is standaard actief.

Hoe genieten van de Contactloos-functionaliteit op uw Mastercard?

U moet minimum 1 transactie hebben gedaan met uw geheime code (bijvoorbeeld door geld af te halen aan een geldautomaat of bij een betaling in een handelszaak). Vervolgens dient u enkel na 5 opeenvolgende Contactless-transacties of wanneer het bedrag van €100 is bereikt (maximum bedrag per transactie = €50) uw geheime code opnieuw invoeren.

U wenst deze functionaliteit te activeren of deactiveren? Het is altijd mogelijk:

- Via uw Buy Way Homebanking 24/24u, 7/7d > Contactloos;
- Telefonisch op het nummer 02 892 82 26 van maandag t.e.m. vrijdag, van 8.30u tot 17u.

Hoe vraag ik een storting op mijn bankrekening aan?

Met uw kredietkaart of uw Buy Way Line kunt u ook een bepaald bedrag overschrijven naar uw bankrekening.(1)(2) Voor de kredietkaarten zijn er transactiekosten van 1% van het bedrag, met een minimum van €4,50, van toepassing.

U kunt uw overschrijving aanvragen:

  • - via onze website door hier te klikken;
  • - via uw Buy Way Homebanking-account (hier klikken om uw identificatienummer terug te vinden of te verkrijgen);
  • - via Buy Way Mobile (beschikbaar op Google Play en de App Store);
  • - telefonisch door te bellen naar 02 892 82 26, van maandag t.e.m. vrijdag, van 8.30u tot 17u;
  • - via de Phone Express door te bellen naar 02 250 20 65 (beschikbaar 7/7d en 24/24u).


(1) Onder voorbehoud van het goede verloop van uw dossier en van een toereikend beschikbaar bedrag.
(2) Het bedrag zal op uw bankrekening staan binnen de twee werkdagen na uw aanvraag.

Welke facultatieve verzekeringen worden voorgesteld door Buy Way?

Buy Way biedt u de mogelijkheid om uw Mastercard te beschermen dankzij de Full Cover-verzekering(1). De waarborgen die u worden aangeboden kunnen u helpen om u te beschermen tegen eventuele ongemakken :

Waarborg
Overlijden
Dekt het openstaand saldo van de kaart in geval van overlijden van de verzekerde.

(2) Uitsluiting: zelfmoord in de loop van het jaar volgend op de aanvangsdatum.
Waarborg
Uitvaart
In geval van overlijden van de verzekerde door ziekte of ongeval, betaalt de verzekeraar aan de begunstigde een bedrag van €2.000. Het uitbetaalde bedrag wordt verhoogd tot €2.650 in de volgende gevallen:
i. de verzekerde, op het moment van overlijden, voldeed niet aan de criteria om te genieten van de waarborg "Totale en Volledige arbeidsongeschiktheid";
ii. de verzekerde is, voor de aansluiting aan de verzekering getroffen door een "Definitieve volledige invaliditeit";
iii. nadat de verzekerde invalide is geworden gedurende het contract.

(2) Uitsluiting: zelfmoord in de loop van het jaar volgend op de aanvangsdatum.
Waarborg
Definitieve volledige invaliditeit
In geval van definitieve volledige invaliditeit betaalt de verzekeraar het openstaand saldo (verminderd met de eventuele vergoedingen die in het kader van de tijdelijke volledige arbeidsongeschiktheid werden betaald).

(2) Uitsluiting: opzettelijke feiten van de verzekerde.
Waarborg
Totale en volledige arbeidsongeschiktheid
In geval van totale en volledige arbeidsongeschiktheid neemt de verzekeraar na 60 dagen, de minimale maandelijkse terugbetalingen ten laste, die vervallen tussen deze volledige arbeidsongeschiktheid en de einddatum van de arbeidsongeschiktheid.

(2) Uitsluiting: gebruik van verdovende middelen of dronkenschap.
Waarborg
Onvrijwillige werkloosheid
In geval van onvrijwillige werkloosheid van de verzekerde om redenen buiten zijn wil om, neemt de verzekeraar de terugbetalingen van de maandelijkse aflossingen, in voege op de vooravond van het schadegeval, ten laste, tijdens de periode van de inactiviteit (maximum 18 aflossingen).

(2) Uitsluiting: het ontslag nemen of ontslag voor dringende reden.
Waarborg
Verlies of diefstal van de kaart
In geval van verlies of diefstal van de kaart, dekt de verzekering het openstaand saldo ten laste van de verzekerde.

(2) Uitsluiting: verlies of diefstal van de kaart onbewaakt achtergelaten in een publieke plaats of een voertuig.
Waarborg
Aankoop
De verzekering dekt de aankoop gedurende 90 dagen in geval van diefstal of schade van een product dat met uw kaart werd betaald (uitgezonderd Buy Way Facility).

(2) Uitsluiting: diefstal van de aankopen zichtbaar achtergelaten in een voertuig.


Voor de Buy Way Line kredietlijn, wordt de Full Cover verzekering aangeboden(3).

Waarborg
Overlijden
Dekt het openstaand saldo van de kaart in geval van overlijden van de verzekerde.

(2) Uitsluiting: zelfmoord in de loop van het jaar volgend op de aanvangsdatum.
Waarborg
Uitvaart
In geval van overlijden van de verzekerde door ziekte of ongeval, betaalt de verzekeraar aan de begunstigde een bedrag van €2.000. Het uitbetaalde bedrag wordt verhoogd tot €2.650 in de volgende gevallen:
i. de verzekerde, op het moment van overlijden, voldeed niet aan de criteria om te genieten van de waarborg "Totale en Volledige arbeidsongeschiktheid";
ii. de verzekerde is, voor de aansluiting aan de verzekering getroffen door een "Definitieve volledige invaliditeit";
iii. nadat de verzekerde invalide is geworden gedurende het contract.

(2) Uitsluiting: zelfmoord in de loop van het jaar volgend op de aanvangsdatum.
Waarborg
Definitieve volledige invaliditeit
In geval van definitieve volledige invaliditeit betaalt de verzekeraar het openstaand saldo (verminderd met de eventuele vergoedingen die in het kader van de tijdelijke volledige arbeidsongeschiktheid werden betaald).

(2) Uitsluiting: opzettelijke feiten van de verzekerde.
Waarborg
Totale en volledige arbeidsongeschiktheid
In geval van totale en volledige arbeidsongeschiktheid neemt de verzekeraar na 60 dagen, de minimale maandelijkse terugbetalingen ten laste, die vervallen tussen deze volledige arbeidsongeschiktheid en de einddatum van de arbeidsongeschiktheid.

(2) Uitsluiting: gebruik van verdovende middelen of dronkenschap.
Waarborg
Onvrijwillige werkloosheid
In geval van onvrijwillige werkloosheid van de verzekerde om redenen buiten zijn wil om, neemt de verzekeraar de terugbetalingen van de maandelijkse aflossingen, in voege op de vooravond van het schadegeval, ten laste, tijdens de periode van de inactiviteit (maximum 18 aflossingen).

(2) Uitsluiting: het ontslag nemen of ontslag voor dringende reden.


Voor de verkoop op afbetaling en de lening op afbetaling worden 2 verzekeringstypes aangeboden: Standard en Premium(4).

 Pack
Standard
Pack
Premium
Garantie
Werkonbekwaamheid & invaliditeit
Indien u langer dan 2 maanden volledig werkonbekwaam bent als gevolg van een ziekte of een ongeval, dan neemt de verzekering, gedurende de duur van de werkonbekwaamheid, uw maandelijkse terugbetaling op zich.

(2) Uitsluiting werkonbekwaamheid: gebruik van verdovende middelen of dronkenschap.
(2) Uitsluiting invaliditeit: opzettelijke feiten van de verzekerde.
Garantie
Overlijden
Bij overlijden van de verzekerde rekeninghouder dekt de verzekering het openstaand saldo.

(2) Uitsluiting: Zelfmoord in de loop van het jaar volgend op de aanvangsdatum.
Garantie
Werkverlies
In geval van verlies van werk neemt de verzekering de maandelijkse aflossingen op zich tijdens de periode van inactiviteit (maximum 12 maandelijkse aflossingen).

(2)Uitsluiting: het ontslag nemen of ontslag voor dringende reden.
 


Voor alle verzekeringstypes bedraagt de verzekeringspremie een percentage van het nog verschuldigde kredietbedrag van uw kredietlijn of uw verkoop op afbetaling dat varieert volgens het type verzekering. U betaalt ze iedere maand samen met de maandelijkse aflossing van uw krediet.

Indien u houder bent van een verzekering en u verliest bijvoorbeeld uw portefeuille met uw kaart, of ze worden gestolen of u verliest uw werk. Dan volstaat het dat u het schadeaangifteformulier invult, dit document opstuurt en alle schade zal u terugbetaald worden(5).

Wenst u deze verzekering te onderschrijven?
02 250 17 37 van maandag t.e.m. vrijdag van 8.30u tot 17u.

(1) De verzekering "Full Cover" is een collectieve verzekeringsovereenkomst die voor u werd afgesloten bij de Onderneming CARDIF Assurance Vie nv. Vennootschap naar Frans recht – Maatschappelijke zetel: 1, Bd Haussmann te F-75009 PARIJS - erkend in België via zijn bijkantoor: 1424, Bergensesteenweg te B-1070 BRUSSEL - KBO 0435 018 274 - RPR Brussel - verzekeringsmaatschappij erkend in België door de Nationale Bank van België onder het codenummer 979, voor de waarborgen arbeidsongeschiktheid en definitieve invaliditeit en CARDIF Assurances Risques Divers nv - Maatschappij naar Frans recht - Maatschappelijke zetel: 1, Bd Haussmann te F-75009 PARIJS - erkend in België via zijn bijkantoor: 1424, Bergensesteenweg te B-1070 BRUSSEL - KBO 0435 025 994 - RPR Brussel - verzekeringsmaatschappij erkend in België door de Nationale Bank van België onder het codenummer 978 (K.B. 06/02/1989 – B.S. 18/02/1989) voor de waarborgen verlies of diefstal van de kaart, aankoop en onvrijwillige werkloosheid. Dit document is een reclame en vormt geen contractuele verbintenis. Het Belgisch recht is van toepassing. Het contract heeft een looptijd van één jaar. Klachtenbeheer, 1424, Bergensesteenweg te B-1070 BRUSSEL, klachtenbeheer@cardif.be, 02 528 00 03. De Ombudsman verzekeringen, 35, Meeussquare te B-1000 Brussel, info@ombudsman.as, 02 547 58 71. Buy Way is de commerciële benaming van Buy Way Personal Finance nv, naamloze vennootschap met zetel gevestigd te B-1000 Brussel, Bisschopsstraat 26, KBO 0400 282 277 - RPR Brussel en door FSMA toegelaten onder codenr FSMA 019542A, optredend in hoedanigheid van verbonden verzekeringsagent voor de verzekeraars CARDIF Assurance Vie nv en CARDIF Assurances Risques Divers nv. Klachtenbeheer, Bisschopsstraat 26 te B-1000 Brussel, claims@buyway.be, fax: 02/250 20 69.

(2) Niet-exhaustieve en voorbeeldlijst. Voor meer informatie nodigen wij u uit om de algemene voorwaarden te raadplegen op www.buyway.be. In geen geval vervangt deze informatiefiche de algemene voorwaarden.

(3) De verzekering "Full Cover" is een collectieve verzekeringsovereenkomst die voor u werd afgesloten bij de Onderneming CARDIF Assurance Vie nv. Vennootschap naar Frans recht – Maatschappelijke zetel: 1, Bd Haussmann te F-75009 PARIJS - erkend in België via zijn bijkantoor: 1424, Bergensesteenweg te B-1070 BRUSSEL - KBO 0435 018 274 - RPR Brussel - verzekeringsmaatschappij erkend in België door de Nationale Bank van België onder het codenummer 979, voor de waarborgen arbeidsongeschiktheid en definitieve invaliditeit en CARDIF Assurances Risques Divers nv - Maatschappij naar Frans recht - Maatschappelijke zetel: 1, Bd Haussmann te F-75009 PARIJS - erkend in België via zijn bijkantoor: 1424, Bergensesteenweg te B-1070 BRUSSEL - KBO 0435 025 994 - RPR Brussel - verzekeringsmaatschappij erkend in België door de Nationale Bank van België onder het codenummer 978 (K.B. 06/02/1989 – B.S. 18/02/1989) voor de waarborg onvrijwillige werkloosheid. Dit document is een reclame en vormt geen contractuele verbintenis. Het Belgisch recht is van toepassing. Het contract heeft een looptijd van één jaar. Klachtenbeheer, 1424, Bergensesteenweg te B-1070 BRUSSEL, klachtenbeheer@cardif.be, 02 528 00 03. De Ombudsman verzekeringen, 35, Meeussquare te B-1000 Brussel, info@ombudsman.as, 02 547 58 71. Buy Way is de commerciële benaming van Buy Way Personal Finance nv, naamloze vennootschap met zetel gevestigd te B-1000 Brussel, Bisschopsstraat 26, KBO 0400 282 277 - RPR Brussel en door FSMA toegelaten onder codenr FSMA 019542A, optredend in hoedanigheid van verbonden verzekeringsagent voor de verzekeraars CARDIF Assurance Vie nv en CARDIF Assurances Risques Divers nv. Klachtenbeheer, Bisschopsstraat 26 te B-1000 Brussel, claims@buyway.be, fax: 02/250 20 69.

(4) "Standard" en "Premium" zijn collectieve verzekeringsovereenkomsten die voor u werden afgesloten bij de Onderneming Cardif Assurance Vie nv (vennootschap naar Frans recht - Maatschappelijke zetel: 1, Bd Haussmann te F-75009 PARIJS - erkend in België via zijn bijkantoor: 1424, Bergensesteenweg te B-1070 BRUSSEL - KBO 0435 018 274 - RPR Brussel - verzekeringsmaatschappij erkend in België door de Nationale Bank van België onder het codenummer 979) en Cardif Assurances Risques Divers nv (vennootschap naar Frans recht - Maatschappelijke zetel: 1, Bd Haussmann te F-75009 PARIJS - erkend in België via zijn bijkantoor: 1424, Bergensesteenweg te B-1070 BRUSSEL - KBO 0435 025 994 - RPR Brussel - verzekeringsmaatschappij erkend in België door de Nationale Bank van België onder het codenummer 978)Dit document is een reclame en vormt geen contractuele verbintenis. Het Belgisch recht is van toepassing. Het contract heeft een looptijd van één jaar. Klachtenbeheren, 1424, Bergensesteenweg te B-1070 BRUSSEL, klachtenbeheren@cardif.be, 02/528 00 03. De Ombudsman verzekeringen, 25, Meeussquare te B - 1000 Brussel, info@ombudsman.as, 02/547 58 71. Buy Way is de commerciële benaming van Buy Way Personal Finance nv, naamloze vennootschap met zetel gevestigd te B-1000 Brussel, Bisschopsstraat 26, KBO 0400 282 277- RPR Brussel en door FSMA toegelaten onder codenr FSMA 019542A, optredend in hoedanigheid van verbonden verzekeringsagent voor de verzekeraars Cardif Assurance Vie N.V. en CARDIF Assurances Risques Divers nv. Klachtenbeheren, Bisschopsstraat 26 te B-1000 Brussel, claims@buyway.be, fax : 02/250.20.69.

(5) Onder voorbehoud van aanvaarding van uw verklaring door Cardif.

Worden er kosten aangerekend op de kaart?

Intresten en kaartkosten worden aangerekend vanaf het moment dat u uw Buy Way Mastercard gebruikt. De onderstaande kosten zijn van toepassing:

  • - Vervanging kaart of aanvraag 2de kaart €4,00 / kaart;
  • - Herinnering code kaart €2,00 / herinnering;
  • - Storting op bankrekening : 1% van het gestorte bedrag met een minimum van €4,50;
  • - Geldautomatentransactie €6,50 / geldafhaling + 2,50% op de wisselkoers voor de betalingen buiten de eurozone;
  • - Aankopen bij verkooppunten en op het internet die Mastercard aanvaarden 2,50% op de wisselkoers voor de betalingen buiten de eurozone.
Geen antwoord gevonden op uw vraag?
Ons contactformulier staat tot uw beschikking voor verdere vragen of inlichtingen.